Pieksämäen vapaaseurakunta

Tällä viikolla tapahtuu

Aamurukous maanantaisin ja perjantaisin klo 8.45

  • Su 22.11. klo 16.00 Jumalanpalvelus, Timo Koivunen, Kari Härkönen
  • Ma 23.11. klo 17.30 Rukousilta
  • Ti 24.11. klo 18.00 Miesten ilta: Orjuus ja vapaus
  • To 26.11. klo 18.00 Syysasiakokous varsinaisille jäsenille. Esillä: vuodelle 2021 talousarvio, toimintasuunnitelma, henkilövalinnat
  • Su 29.11. klo 16.00 Jumalanpalvelus, todistuskokous, mukana Suvi Eriksson, kahvitarjoilu

Pieksämäen vapaaseurakunta

Koulukatu 12

76100 PIEKSÄMÄKI

pieksamaki(at)svk.fi

Armolahjat: tiedon sanat

Niinpä saa Hengen kautta toinen tiedon sanat (1. Kor. 12: 8). Jumala käyttää tiedon sanojen armolahjaa silloin, kun hän tahtoo ilmoittaa uskovalle ja/tai seurakunnalle täsmällisesti jonkun asian tai vaikkapa hen­kilövalinnan. Tiedon sanat estävät virheet ja ratkaisut, jotka pyrittäisiin teke­mään ”lihan käsivarren voimalla”. Vaikka joskus näyttää siltä, että edessä on valinta, jossa kaikki ratkaisut tuntuvat olevan hyviä ja päteviä, tulee odottaa Herraa kestävässä rukouk­sessa, kunnes Pyhä Henki tiedon sanojen lahjan kautta ilmaisee selkeästi Jumalan tahdon. Silloin kaikki muut vaihtoehdot hylätään, ja jäljelle jää Jumalan valinta ja siunattu varmuus oikeasta ratkaisusta.

Hyvä esimerkki löytyy Apostolien teoista luvusta 10. Pietari majaili nahkuri Simonin luona Joppessa (nyk. Jaffa). Sadanpäämies Kornelius lähetti palvelijoitaan Joppeen etsimään Pietaria. Herra antoi tiedon sanat talon katolla olevalle Pietarille, joka ei tiennyt, että talon edustalla oli häntä etsiviä: Katso, kolme miestä etsii sinua, niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt (Apt. 10: 19–20). Näin epätietoinen ja hämillään ollut Pietari (Apt. 10:17) sai täsmällisen miesten lukumäärän ja lisäksi selkeät toimintaoh­jeet.

Pietari toimi annettujen ohjeiden mukai­sesti ja sai pian olla voimallinen evankeli­umin julistaja Korneliuksen kodissa Kesa­reassa. Kun hän saarnasi sitten totuuden sanaa, tapahtui joukkokääntyminen Juma­lan puoleen. Sydämet avautuivat, ja Jeesus vastaanotettiin henkilökohtaisena Herrana ja pelastajana. Kornelius ja hänen sukulai­sensa, ystävänsä sekä palvelusväkensä tulivat kaikki uskoon hetkessä. Halleluja! Uskoon tulleet kastettiin vedessä Jeesuksen käskyn mukaisesti Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tiedon sanojen tottelemista seurasi herätyksen ihme, ja Kesareaan syntyi seurakunta. Jos Pietari olisi vain ottanut sanan vastaan ilman käytännön toteutusta, tulosta ei olisi tullut. Rukoillaan, rakkaat kristityt, että saisimme totella kaikissa tilanteissa Juma­lan antamia täsmällisiä ohjeita, ettemme jäisi hedelmättömiksi.

Tiedon sanat paljastavat kätkössä olevan. Apostolien tekojen viidennessä luvussa kerrotaan Ananias ja Safiira -nimisistä henkilöistä, jotka koettivat pettää Pyhää Henkeä maatilakaupassa. Mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, osan hän toi ja pani apostolien jalkojen juureen (Apt. 5:2). Pietari sai tiedon sanat heidän petoksestaan: Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle (Apt. 5:3–4). Ananiaan kuullessa nuo väkevät tiedon sanat, hän kaatui kuolleena maahan, samoin kävi hänen vaimolleen Safiralle (Apt. 5:7–10). Ananiaan ja Safiiran tapaus herätti alkuseurakunnassa suurta pelkoa, siinä lisääntyivät Jumalan kunnioittaminen ja halu tehdä parannusta. Enää ei haluttu kulkea vilpillisin mielin eikä epäluottamusta herättävin teoin tai laiminlyönnein (Apt. 5: 11).

Pietarin kautta tulleiden tiedon sano­jen myötä alkuseurakunta joutui hengel­liseen prosessiin, jossa monet tahtoivat päästä yhä syvempään yhteyteen Kris­tuksen Jeesuksen kanssa. Paavali kehottaa toisessa Korintolaiskirjeessä: Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta (2. Kor. 13:5).

Tiedon sanojen armolahja on tärkeä siksi, että seurakunta ja yksilöuskova voisi tehdä Jumalan mielen mukaisia ratkaisuja ja voisi toimia käytännössä oikein ja oikeassa aikataulussa. Tiedon sanojen totte­lemisen tuottaa aina hyvää hedelmää niin kuin tapahtuii Kesareassa Korneliuksen kodissa. Ananiaan ja Safiiran lankeemus osoitti tiedon sanojen paljastavan myös kipeitä salaisuuksia ja kätköjä, jotka järkyt­tivät ihmisiä ja ympäristöä.

Rukous: Rakas Herra Jeesus! Rukoilem­me sitä, että tiedon sanojen armolahja voisi meidänkin aikanamme voimallisesti rakentaa seurakuntaa. Anna tuon lahjan ”puhjeta” esiin niin, että epätietoisuuden ja hämmennyksen vallassa oleva kristitty saisi täsmällisen tiedon toimia siunatulla tavalla kaikissa tilanteissa. Suo se armo, ettemme pelkästään kätkisi sanaa sydä­miimme, vaan kuuliaisuuden askelissa toteuttaisimme sen käytännössä. Tätä pyydämme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen!

Kari Härkönen

Aiemmat tekstit löytyvät Arkistosta.

Jos haluat keskusteluapua, sielunhoitoa, rukouspalvelua, ota yhteyttä pastori Kari Härköseen soittamalla tai lähettämällä tekstiviesti puhelinnumeroon 045 311 0780. Voit myös llähettää sähköpostia: kari.harkonen11(at)luukku.com tai pieksamaki(at)svk.fi.


Pieksämäen vapaaseurakunta

Copyright © 2015. All Rights Reserved.